Η Κατάσταση του Κόσμου 2010: από τον καταναλωτισμό στην αειφορία..

Το νέο πόνημα του Ινστιτούτου WorldWatch είναι γεγονός. Με τίτλο «Η κατάσταση του Κόσμου 2010. Ο πολιτισμός μας σε μετάβαση: Από τον πολιτισμό της Κατανάλωσης, στον πολιτισμό της Αειφορίας» παρουσιάστηκε ήδη σε εκδήλωση την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και μεταφράστηκε με πρωτοβουλία της Καθημερινής (δίνεται στο κοινό με το σημερινό της φύλλο).
Είμαστε ευχαριστημένοι που αυτή τη φορά το Ινστιτούτο WorldWatch αποφάσισε να καταπιαστεί με το δύσκολο ζήτημα της πολιτισμικής αλλαγής του κόσμου μας. Της ανάγκης να αλλάξει το για αρκετούς αιώνες εδραιωμένο πολιτιστικό παράδειγμα του καταναλωτισμού και να αντικατασταθεί από εκείνο της βιωσιμότητας, της μεγαλύτερης προκλησης του καιρού μας.