Απάντηση στο Φόβο και την Ανασφάλεια

«Alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht»

Ή για να το πούμε και αλλιώς: καλύτερα να τους καταστρέψουμε εμείς παρά να μας ξεπαστρέψουν αυτοί!
Ας γίνουμε εμείς η Κρίση τους! Εφημερίδων, εκδοτών, μεγαλοδημοσιογράφων, πολιτικών και εμπόρων…

Απάντηση στο Φόβο και την Ανασφάλεια

«Alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht»

Ή για να το πούμε και αλλιώς: καλύτερα να τους καταστρέψουμε εμείς παρά να μας ξεπαστρέψουν αυτοί!
Ας γίνουμε εμείς η Κρίση τους! Εφημερίδων, εκδοτών, μεγαλοδημοσιογράφων, πολιτικών και εμπόρων…