Επτά Ημέρες = 95 (και αυξάνονται) ερωτήματα = Χίλια βιβλία

 1. Τι διαφορά έχει μια εξέγερση από μια επανάσταση;
 2. Πότε μια εξέγερση γίνεται επανάσταση;
 3. Ποιο είναι το πρώτο λεπτό μια επανάστασης;
 4. Ποια η αφορμή της;
 5. Ποιοι την ξεκινούν;
 6. Ποιοι τους ακολουθούν;
 7. Ποιοι μένουν απ’ έξω;
 8. Ποιες δυνάμεις ασκούνται στη διάρκεια μια επανάστασης; [1,]
 9. Ποιες εξουσίες;
 10. Πότε μια επανάσταση είναι εθνικοαπελευθερωτική; Πότε είναι ταξική;
 11. Η επανάσταση έχει πάντα ιδεολογία;
 12. Μία ιδεολογία; Πολλές;
 13. Μια επανάσταση είναι και μια μάχη ιδεών;
 14. Μπορεί να ελεγχθεί μια επανάσταση;
 15. Μια επανάσταση προϋποθέτει αιτήματα;
 16. Πόσο γενικά ή πόσο ειδικά πρέπει να είναι αυτά τα αιτήματα;
 17. Ποιοι και πως διατυπώνουν αυτά τα αιτήματα;
 18. Η επανάσταση οργανώνεται από πριν ή είναι αυθόρμητη;
 19. Τι είναι νόμιμο σε μια επανάσταση;
 20. Τι είναι παράνομο;
 21. Πότε το νόμιμο γίνεται παράνομο και πότε το αντίθετο;
 22. Τα τακτικά δικαστήρια είναι νόμιμα;
 23. Ποιος επιλύει και εκδικάζει απλές αστικές υποθέσεις στη διάρκεια μια επανάστασης;
 24. Ποιος ασκεί διπλωματία;
 25. Σε μια επανάσταση υπερισχύει το δίκαιο της ειρήνης ή του πολέμου;
 26. Τι είναι και πως ορίζεται το επαναστατικό δίκαιο;
 27. Τι είναι και πως ορίζεται η επαναστατική ηθική;
 28. Το να κάψεις ένα μουσείο είναι εγκληματικό;
 29. Το να κάψεις τα γραφεία ενός κυβερνητικού κτηρίου ή ένα αστυνομικό τμήμα δεν είναι εγκληματικό;
 30. Το να κάψεις το προεδρικό μέγαρο, τι είναι;
 31. Το να περάσεις με «κόκκινο», στη διάρκεια μια επανάστασης, είναι παράνομο; (Το ερώτημα είναι ΣΟΒΑΡΟ!)
 32. Τι γίνεται αν υπάρξει εισβολή ξένου κράτους στη διάρκεια μια επανάστασης;
 33. Ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας;
 34. Ποιος προστατεύει από το κοινό (ποινικό) έγκλημα;
 35. Υπάρχει η έννοια του «κοινού εγκλήματος» στην επανάσταση;
 36. Η επαναστατική βία είναι νόμιμη βία;
 37. Είναι αποδεκτή βία;
 38. Μπορείς να αξιολογήσεις συνολικά μια επανάσταση όταν αυτή είναι σε εξέλιξη;
 39. Μπορείς να αξιολογήσεις τις δυνάμεις που ασκούνται ή συμβάλλουν σε αυτή;
 40. Αυτές οι ίδιες δυνάμεις μπορούν να μετεξελιχθούν;
 41. Μπορεί να επιτύχει μια επανάσταση χωρίς την προσχώρηση και τη συμμετοχή του στρατού σε αυτή;
 42. Τι είναι η πρωτοπορία της επανάστασης;
 43. Μπορεί να αλλάξει η πρωτοπορία μιας επανάστασης;
 44. Μια επανάσταση είναι πάντα «αριστερή»;
 45. Είναι πάντα προοδευτική;
 46. Είναι πάντα φιλολαϊκή;
 47. Τι είναι αντεπανάσταση;
 48. Η αντεπανάσταση προωθείται πάντοτε από το καθεστώς;
 49. Μπορεί να προέλθει μέσα από τις ίδιες τις τάξεις και τις δυνάμεις των επαναστατών;
 50. Πότε μια επανάσταση μετατρέπεται σε εμφύλιο πόλεμο; [1]
 51. Τι είναι εμφύλιος πόλεμος;
 52. Ιστορικά, κάθε επανάσταση συνοδεύτηκε από μικρούς ή μεγάλους εμφύλιους;
 53. Ποιοι μηχανισμοί καθορίζουν τις συμμαχίες;
 54. Ποιο είναι το κρίσιμο μέγεθος πληθυσμού που θα πρέπει να συμμετέχει για να ξεκινήσει μια επανάσταση;
 55. Ποιο είναι το κρίσιμο γεωγραφικό μέγεθος;
 56. Οι επαναστάσεις ξεσπούν και εξελίσσονται μόνο στις πόλεις;
 57. Τι γίνεται στην περιφέρεια και στις επαρχίες;
 58. Πως και από ποιους παίρνονται οι αποφάσεις;
 59. Η έναρξη μια επανάστασης προϋποθέτει την ύπαρξη οργανωμένης και ισχυρής αντιπολίτευσης;
 60. Πως λειτουργεί και με ποιους κανόνες η αγορά στη διάρκεια της επανάστασης;
 61. Ποια είναι τα οικονομικά μεγέθη μιας επανάστασης και ποιους δείκτες επηρεάζει, άμεσα; Εμμεσα;
 62. Πως εκτονώνεται μια επανάσταση;
 63. Υπάρχει η έννοια της «ουδετερότητας» σε μια επανάσταση;
 64. Μπορούν να υπάρξουν αντικειμενικοί παρατηρητές μιας επανάστασης;
 65. Πόσο επηρεάζεται μια επανάσταση από την παρατήρηση;
 66. Από την καταγραφή και μετάδοση των γεγονότων που διαδραματίζονται σε αυτή;
 67. Από την αφήγησή της;
 68. Ποιος ο ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης στην επαναστατική διαδικασία;
 69. Ποιος ο ρόλος των Νέων Μέσων; [1]
 70. Πόσο αυτά επιταχύνουν τις διαδικασίες και επηρεάζουν το αποτέλεσμα;
 71. Πόσο ξεκαθαρίζουν ή αλλοιώνουν την εικόνα της πραγματικότητας;
 72. Εχει νόημα να μιλάμε για «Επανάσταση του Twitter, του FaceBook, του networking»;
 73. Η επανάσταση μπορεί να δημιουργήσει θεωρία;
 74. Υπάρχουν σταθερές σε μια επανάσταση;
 75. Υπάρχουν κανόνες;
 76. Ισχύει ο κανόνας που λέει ότι «αν μια επανάσταση αποτύχει θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι την επόμενη»;
 77. Υπάρχουν συγκρίσιμα ή υπολογίσιμα μεγέθη;
 78. Υπάρχουν τομείς της ατομικής ή της κοινωνικής ζωής που δεν επηρεάζονται από μια επανάσταση;
 79. Ποια η θέση και ο ρόλος των δύο φύλων σε μια επανάσταση; [ 1, ]
 80. Πως αναδεικνύονται οι ηγέτες μιας επανάστασης;
 81. Πως λειτουργεί ο χρόνος στη διάρκεια της επανάστασης;
 82. Υπάρχουν «νεκροί» χρόνοι ανάπαυλας κατά τη διάρκεια της επαναστατικής διαδικασίας;
 83. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας επανάστασης του 21ου αιώνα μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης;
 84. Οταν οι οικονομίες και οι αγορές, πλέον, δεν έχουν σύνορα, πως μπορεί να έχουν οι επαναστάσεις;
 85. Πότε καταλύεται μια εξουσία;
 86. Πότε καταλύεται προσωρινά;
 87. Πότε μόνιμα;
 88. Η επανάσταση ολοκληρώνεται με την οριστική κατάλυση ενός καθεστώτος;
 89. Πότε αντικαθίσταται από μια άλλα εξουσία;
 90. Ποιος τελικά ελέγχει, από εκεί και πέρα, την επανάσταση και της δίνει ένα τέλος;
 91. Πως ξεκινούν οι διαδικασίες μετάβασης;
 92. Πως το επαναστατικό δίκαιο δίνει τη θέση του στο νέο δίκαιο;
 93. Μια επανάσταση δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από τις απαντήσεις που δίνει;
 94. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να απαντηθούν όλα τα παραπάνω ερωτήματα;
 95. Που πάει η επανάσταση όταν τελειώνει;

Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο μέρα με την ημέρα

Protesters gather in Tahrir Square in downtown Cairo, Egypt [Adam Makary]

January 2011: Activists in Egypt call for an uprising in their own country, to protest against poverty, unemployment, government corruption and the rule of president Hosni Mubarak, who has been in power for three decades.
January 25: On a national holiday to commemorate the police forces, Egyptians take to the streets in large numbers, calling it a «day of rage».
Thousands march in downtown Cairo, heading towards the offices of the ruling National Democratic Party, as well as the foreign ministry and the state television. Similar protests are reported in other towns across the country.
After a few hours of relative calm, police and demonstrators clash; police fired tear gas and use water cannons against demonstrators crying out «Down with Mubarak» in Cairo’s main Tahrir Square.

Protests break out in the Mediterranean city of Alexandria, the Nile Delta cities of Mansura and Tanta and in the southern cities of Aswan and Assiut, witnesses say.

Hours after the countrywide protests began, the interior ministry issues a statement blaming the Muslim Brotherhood, Egypt’s technically banned but largest opposition party, for fomenting the unrest – a claim that the Muslim Brotherhood denies.

Egypt protest organisers heavily relied on social media outlets such as Facebook and Twitter.

Egypt’s interior minister says three protesters and a police officer have been killed during the anti-government demonstrations.

 Protesters faced tear gas, water cannon and beatings from the heavy police presence [Adam Makary]

January 26: A protester and a police officer are killed in central Cairo as anti-government demonstrators pelt security forces with rocks and firebombs for a second day, according to witnesses.

Police use tear gas, water cannons and batons to disperse protesters in Cairo. Witnesses say that live ammunition was also fired into the air.
In Suez, the scene of bloody clashes the previous day, police and protesters clash again.
Medical personnel in Suez say that 55 protesters and 15 police officers have been injured.
Robert Gibbs, a spokesman for Barack Obama, the US president, tell reporters that the government should «demonstrate its responsiveness to the people of Egypt» by recognising their «universal rights».
Amr Moussa, the secretary general of the Arab League, says he believes «the Arab citizen is angry, is frustrated».

Upon his return to Cairo Mohamed ElBaradei said he was ready to «lead the transition» in Egypt if asked [Reuters]

January 27: Mohamed ElBaradei, the former head of the UN nuclear watchdog turned democracy advocate, arrives in Egypt to join the protests.
ElBaradei says he is ready to «lead the transition» in Egypt if asked.
Meanwhile, protests continue across several cities. Hundreds have been arrested, but the protesters say they will not give up until their demand is met.

Protesters clash with police in Cairo neighbourhoods. Violence also erupts in the city of Suez again, while in the northern Sinai area of Sheikh Zuweid, several hundred bedouins and police exchange live gunfire, killing a 17-year-old man.

In Ismailia, hundreds of protesters clash with police.
Lawyers stage protests in the Mediterranean port city of Alexandria and the Nile Delta town of Toukh, north of Cairo.
Facebook, Twitter and Blackberry Messenger services are disrupted.

Anti-government protesters have called for mass protests after noon prayers on Friday [Adam Makary]

January 28: Internet and mobile phone text message users in Egypt report major disruption to services as the country prepared for a new wave of protests after Friday prayers.
The Associated Press news agency says an elite special counterterrorism force has been deployed at strategic points around Cairo in the hours before the planned protests.
Egypt’s interior ministry also warns of «decisive measures».
Meanwhile, a lawyer for the opposition Muslim Brotherhood says that 20 members of the officially banned group have been detained overnight.
Egypt remains on edge, as police and protesters clash throughout the country.
Eleven civilians get killed in Suez and 170 injured. No deaths were reported in Cairo. At least 1,030 people get injured countrywide.
The riots continue throughout the night, even as Mubarak announces that he dismisses his government. Mubarak himself refuses to step down. His whereabouts are unknown. 

President Mubarak said he would not allow protests to jeopardise reforms [AFP]

January 29: Egyptian soldiers secure Cairo’s famed antiquities museum early on Saturday, protecting thousands of priceless artifacts, including the gold mask of King Tutankhamun, from looters.

The greatest threat to the Egyptian Museum, which draws millions of tourists a year, appeares to come from the fire engulfing the ruling party headquarters next door on Friday night, set ablaze by anti-government protesters.

Massive anti-government demonstrations are sweeping through downtown Cairo, defying a government curfew and demanding the ouster of Mubarak.

The army had warned that anyone who remained on the streets after 4pm local time (1400 GMT) would be in danger, but as the deadline passed, protests continued in central Cairo and the port city of Alexandria.

Police killed at least three protesters when they tried to storm the Interior Ministry, Al Jazeera has learned. It was not immediately clear whether the riot police were shooting live ammunition or rubber bullets.

The Egyptian Stock Exchange and the Central Bank of Egypt will not open on Sunday, «to prevent the spread of riots».

There are reports that police have opened fire on a massive crowd of protesters in downtown Cairo [AFP]

Πηγή: Αλ-Τζαζίρα

Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο μέρα με την ημέρα

Protesters gather in Tahrir Square in downtown Cairo, Egypt [Adam Makary]

January 2011: Activists in Egypt call for an uprising in their own country, to protest against poverty, unemployment, government corruption and the rule of president Hosni Mubarak, who has been in power for three decades.
January 25: On a national holiday to commemorate the police forces, Egyptians take to the streets in large numbers, calling it a «day of rage».
Thousands march in downtown Cairo, heading towards the offices of the ruling National Democratic Party, as well as the foreign ministry and the state television. Similar protests are reported in other towns across the country.
After a few hours of relative calm, police and demonstrators clash; police fired tear gas and use water cannons against demonstrators crying out «Down with Mubarak» in Cairo’s main Tahrir Square.

Protests break out in the Mediterranean city of Alexandria, the Nile Delta cities of Mansura and Tanta and in the southern cities of Aswan and Assiut, witnesses say.

Hours after the countrywide protests began, the interior ministry issues a statement blaming the Muslim Brotherhood, Egypt’s technically banned but largest opposition party, for fomenting the unrest – a claim that the Muslim Brotherhood denies.

Egypt protest organisers heavily relied on social media outlets such as Facebook and Twitter.

Egypt’s interior minister says three protesters and a police officer have been killed during the anti-government demonstrations.

 Protesters faced tear gas, water cannon and beatings from the heavy police presence [Adam Makary]

January 26: A protester and a police officer are killed in central Cairo as anti-government demonstrators pelt security forces with rocks and firebombs for a second day, according to witnesses.

Police use tear gas, water cannons and batons to disperse protesters in Cairo. Witnesses say that live ammunition was also fired into the air.
In Suez, the scene of bloody clashes the previous day, police and protesters clash again.
Medical personnel in Suez say that 55 protesters and 15 police officers have been injured.
Robert Gibbs, a spokesman for Barack Obama, the US president, tell reporters that the government should «demonstrate its responsiveness to the people of Egypt» by recognising their «universal rights».
Amr Moussa, the secretary general of the Arab League, says he believes «the Arab citizen is angry, is frustrated».

Upon his return to Cairo Mohamed ElBaradei said he was ready to «lead the transition» in Egypt if asked [Reuters]

January 27: Mohamed ElBaradei, the former head of the UN nuclear watchdog turned democracy advocate, arrives in Egypt to join the protests.
ElBaradei says he is ready to «lead the transition» in Egypt if asked.
Meanwhile, protests continue across several cities. Hundreds have been arrested, but the protesters say they will not give up until their demand is met.

Protesters clash with police in Cairo neighbourhoods. Violence also erupts in the city of Suez again, while in the northern Sinai area of Sheikh Zuweid, several hundred bedouins and police exchange live gunfire, killing a 17-year-old man.

In Ismailia, hundreds of protesters clash with police.
Lawyers stage protests in the Mediterranean port city of Alexandria and the Nile Delta town of Toukh, north of Cairo.
Facebook, Twitter and Blackberry Messenger services are disrupted.

Anti-government protesters have called for mass protests after noon prayers on Friday [Adam Makary]

January 28: Internet and mobile phone text message users in Egypt report major disruption to services as the country prepared for a new wave of protests after Friday prayers.
The Associated Press news agency says an elite special counterterrorism force has been deployed at strategic points around Cairo in the hours before the planned protests.
Egypt’s interior ministry also warns of «decisive measures».
Meanwhile, a lawyer for the opposition Muslim Brotherhood says that 20 members of the officially banned group have been detained overnight.
Egypt remains on edge, as police and protesters clash throughout the country.
Eleven civilians get killed in Suez and 170 injured. No deaths were reported in Cairo. At least 1,030 people get injured countrywide.
The riots continue throughout the night, even as Mubarak announces that he dismisses his government. Mubarak himself refuses to step down. His whereabouts are unknown. 

President Mubarak said he would not allow protests to jeopardise reforms [AFP]

January 29: Egyptian soldiers secure Cairo’s famed antiquities museum early on Saturday, protecting thousands of priceless artifacts, including the gold mask of King Tutankhamun, from looters.

The greatest threat to the Egyptian Museum, which draws millions of tourists a year, appeares to come from the fire engulfing the ruling party headquarters next door on Friday night, set ablaze by anti-government protesters.

Massive anti-government demonstrations are sweeping through downtown Cairo, defying a government curfew and demanding the ouster of Mubarak.

The army had warned that anyone who remained on the streets after 4pm local time (1400 GMT) would be in danger, but as the deadline passed, protests continued in central Cairo and the port city of Alexandria.

Police killed at least three protesters when they tried to storm the Interior Ministry, Al Jazeera has learned. It was not immediately clear whether the riot police were shooting live ammunition or rubber bullets.

The Egyptian Stock Exchange and the Central Bank of Egypt will not open on Sunday, «to prevent the spread of riots».

There are reports that police have opened fire on a massive crowd of protesters in downtown Cairo [AFP]

Πηγή: Αλ-Τζαζίρα