Πέρα από κάθε όριο…

 Foto EFE / Stringer

1 Foto REUTERS / Kyodo

2 Foto AFP / Hashimoto Noboru

3  Foto REUTERS / Aly Song

4  Foto AFP / Jiji Press

5 Foto AFP / Hashimoto Noboru

6  Foto AFP / Jiji Press

7 Foto EFE/Alex Hofford

8 Foto REUTERS / Lee Jae-won

9 Foto AP / TheYomiuri Shimbun

10  Foto REUTERS / Lee Jae-won

11 Foto REUTERS / Adrees Latif

12  Foto EFE/Alex Hofford

13 Foto REUTERS /Aly Song

14 Foto REUTERS / Damir Sagolj

15 Foto AFP / Mike Clarke

16 Foto EFE/Franck Robichon

17 Foto AP / Matt Dunham

18 Foto REUTERS / Toru Hanai

19  Foto EFE/ Kimimasa Mayama

20 Foto AFP

21 Foto AP /El Yomiuri Shimbun / Hiroaki Ono

22 Foto AP / Kyodo News

23 Foto AFP / Hashimoto Noboru

24  Foto REUTERS / NTV a través de Reuters TV

25  Foto AFP / Jiji Press

26 Foto AP / Shizuo Kambayashi

27 Foto AP / Kyodo News

28  Foto AP / El Yomiuri Shimbun / Tsuyoshi Matsumoto

29  Foto AP /Kyodo News

30 Foto REUTERS / Yuriko Nakao

31Foto AP / Matt Dunham

32  Foto REUTERS / Lee Jae-won

33  Foto AFP / Kim Jae-Hwan

34Foto AFP / Jiji Press

35  Foto REUTERS / Aly Song

36Foto AP / Yomiuri Shimbun / Daisuke Tomita

37  Foto AP / Yomiuri Shimbun / Kawaguchi Masamine

38 Foto AP /Kyodo News

Πέρα από κάθε όριο…

 Foto EFE / Stringer

1 Foto REUTERS / Kyodo

2 Foto AFP / Hashimoto Noboru

3  Foto REUTERS / Aly Song

4  Foto AFP / Jiji Press

5 Foto AFP / Hashimoto Noboru

6  Foto AFP / Jiji Press

7 Foto EFE/Alex Hofford

8 Foto REUTERS / Lee Jae-won

9 Foto AP / TheYomiuri Shimbun

10  Foto REUTERS / Lee Jae-won

11 Foto REUTERS / Adrees Latif

12  Foto EFE/Alex Hofford

13 Foto REUTERS /Aly Song

14 Foto REUTERS / Damir Sagolj

15 Foto AFP / Mike Clarke

16 Foto EFE/Franck Robichon

17 Foto AP / Matt Dunham

18 Foto REUTERS / Toru Hanai

19  Foto EFE/ Kimimasa Mayama

20 Foto AFP

21 Foto AP /El Yomiuri Shimbun / Hiroaki Ono

22 Foto AP / Kyodo News

23 Foto AFP / Hashimoto Noboru

24  Foto REUTERS / NTV a través de Reuters TV

25  Foto AFP / Jiji Press

26 Foto AP / Shizuo Kambayashi

27 Foto AP / Kyodo News

28  Foto AP / El Yomiuri Shimbun / Tsuyoshi Matsumoto

29  Foto AP /Kyodo News

30 Foto REUTERS / Yuriko Nakao

31Foto AP / Matt Dunham

32  Foto REUTERS / Lee Jae-won

33  Foto AFP / Kim Jae-Hwan

34Foto AFP / Jiji Press

35  Foto REUTERS / Aly Song

36Foto AP / Yomiuri Shimbun / Daisuke Tomita

37  Foto AP / Yomiuri Shimbun / Kawaguchi Masamine

38 Foto AP /Kyodo News