Και οι μυστικές πτήσεις ενός 10χρόνου

Με αρκετά πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο στους τομείς των σούπερ-ηρώων, της ορνιθολόγιας και της δρακολογίας, μόλις εγκαινιάστηκε ένα ακόμη ιστολόγιο της «ανεμοοικογένειας»…
Ιστορίες αυθεντικές, τρόμου, φαντασίας και επιστημών…

Υποδεχθείτε τον φοβερό και τρομερό Captain Pterodactyl !!!

Και οι μυστικές πτήσεις ενός 10χρόνου

Με αρκετά πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο στους τομείς των σούπερ-ηρώων, της ορνιθολόγιας και της δρακολογίας, μόλις εγκαινιάστηκε ένα ακόμη ιστολόγιο της «ανεμοοικογένειας»…
Ιστορίες αυθεντικές, τρόμου, φαντασίας και επιστημών…

Υποδεχθείτε τον φοβερό και τρομερό Captain Pterodactyl !!!