Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

«Για έναν μαρξιστή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επανάσταση είναι αδύνατο να γίνει χωρίς επαναστατική κατάσταση. Ποια είναι μιλώντας γενικά, τα γνωρίσματα μιας επαναστατικής κατάστασης; Ασφαλώς, δε θα πέσουμε έξω, αν υποδείξουμε τρία βασικά γνωρίσματα, τα παρακάτω: 

1) Η αδυναμία των κυρίαρχων τάξεων να διατηρήσουν σε αναλλοίωτη μορφή την κυριαρχία τους: η μια είτε η άλλη κρίση των «κορυφών», η κρίση της πολιτικής της κυρίαρχης  τάξης που δημιουργεί ρωγμή, απ’ όπου εισχωρεί η δυσαρέσκεια και ο αναβρασμός των καταπιεζόμενων τάξεων. Συνήθως, για να ξεσπάσει η επανάσταση δεν είναι αρκετό «τα κάτω στρώματα να μη θέλουν», μα χρειάζεται ακόμη και «οι κορυφές να μη μπορούν» να ζήσουν όπως παλιά. 

2) Επιδείνωση μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη της ανέχειας και της αθλιότητας των καταπιεζόμενων τάξεων. 


3) Σημαντικό ανέβασμα για τους παραπάνω λόγους της δραστηριότητας των μαζών, που σε «ειρηνική» εποχή αφήνουν να τις ληστεύουν ήσυχα, ενώ σε καιρούς θύελλας τραβιούνται τόσο από όλες τις συνθήκες της κρίσης, όσο και από τις ίδιες τις  «κορυφές» σε αυτοτελή ιστορική δράση.
            

Χωρίς αυτές τις αντικειμενικές αλλαγές, που δεν εξαρτώνται ούτε από τη θέληση ορισμένων χωριστών ομάδων και κομμάτων, αλλά ούτε και από τη θέληση ορισμένων χωριστών τάξεων, η επανάσταση, κατά κανόνα δεν μπορεί να γίνει»

Β.Ι.Λένιν

Και σαν να μην έφταναν όλα άρχισε η ανθρωποφαγία…

Σε καταστάσεις κρίσης αποκαλύπτονται όλα όσα έμεναν επιμελώς κρυμμένα…

Διάβασα και η χολή έγινε δική μου πίκρα. Πως όλα είναι πλέον…

Τελειωμένα

Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,
λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί.
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο·
ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά).
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,
εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,
κι ανέτοιμους — πού πια καιρός — μας συνεπαίρνει.

Και σαν να μην έφταναν όλα άρχισε η ανθρωποφαγία…

Σε καταστάσεις κρίσης αποκαλύπτονται όλα όσα έμεναν επιμελώς κρυμμένα…

Διάβασα και η χολή έγινε δική μου πίκρα. Πως όλα είναι πλέον…

Τελειωμένα

Μέσα στον φόβο και στες υποψίες,
με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,
λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε
για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο
τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί.
Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν’ αυτός στον δρόμο·
ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα
(ή δεν τ’ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά).
Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν,
εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας,
κι ανέτοιμους — πού πια καιρός — μας συνεπαίρνει.

Νέα Μοντέλα ΜΜΕ (Μέρος Α’: Εντυπα)

(Αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο : Δημοσιογραφία 1.0)
Και τι μπορούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι έτσι ώστε όχι απλώς να αντιμετωπίσουν την κρίση τόσο των παλαιών ΜΜΕ ως επιχειρήσεις όσο και της ίδιας της Δημοσιογραφίας, αλλά να προχωρήσουν βήματα μπροστά, στο μέλλον, καλύπτοντας τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για ενημέρωση και επικοινωνία;
Πολλά μπορούν να κάνουν.
Το πρώτο είναι να αντιληφθούν όλες εκείνες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο χώρο της επικοινωνίας και στις οποίες, εδώ και χρόνια, έκλειναν πεισματικά τα μάτια. Να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από αυτά.

Νέα Μοντέλα ΜΜΕ (Μέρος Α’: Εντυπα)

(Αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο : Δημοσιογραφία 1.0)
Και τι μπορούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι έτσι ώστε όχι απλώς να αντιμετωπίσουν την κρίση τόσο των παλαιών ΜΜΕ ως επιχειρήσεις όσο και της ίδιας της Δημοσιογραφίας, αλλά να προχωρήσουν βήματα μπροστά, στο μέλλον, καλύπτοντας τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για ενημέρωση και επικοινωνία;
Πολλά μπορούν να κάνουν.
Το πρώτο είναι να αντιληφθούν όλες εκείνες τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο χώρο της επικοινωνίας και στις οποίες, εδώ και χρόνια, έκλειναν πεισματικά τα μάτια. Να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από αυτά.