Στο άρθρο 99 η Ελευθεροτυπία!

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού Κώδικα κατέθεσε η ιδιοκτησία της Χ.Κ. Τεγόπουλος.


To ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ για μια ιστορική εφημερίδα, ο Καιάδας για 850 εργαζόμενους!