7 Χρόνια Ανεμος

Επτά χρόνια φαγούρα συμπλήρωσε αυτές τις ημέρες ο ΑΝεμος…
Επτά χρόνια σχεδόν καθημερινά με φουρτούνες και μπουνάτσες…
Κι όμως…
…εκείνο το πρώτο μήνυμα θα μπορούσε να γραφτεί και σήμερα. Με τις ίδιες ακριβώς λέξεις!

Και συνεχίζουμε!

7 Χρόνια Ανεμος

Επτά χρόνια φαγούρα συμπλήρωσε αυτές τις ημέρες ο ΑΝεμος…
Επτά χρόνια σχεδόν καθημερινά με φουρτούνες και μπουνάτσες…
Κι όμως…
…εκείνο το πρώτο μήνυμα θα μπορούσε να γραφτεί και σήμερα. Με τις ίδιες ακριβώς λέξεις!

Και συνεχίζουμε!